Årlig sprinklerkontroll

Alle sprinkleranlegg skal årlig kontrolleres av godkjente foretak, og det er eiers ansvar å ivareta at dette blir utført.

I Norge betyr det at firmaet, som utfører kontrollen, skal være sertifisert i henhold til FG-910.

En kontroll utføres ved at alle tilgjengelige rørstrekk og sprinklerhoder skal kontrolleres visuelt. I tillegg testes alarm og vannforsyning, der det er mulig.

Kontrollen oppsummeres i en såkalt ESS-rapport.
Denne ligger digitalt i en online database, som er tilgjengelig for bl.a. brannvesen og forsikringsselskap.