Dokumentasjon av sprinkleranlegg

Dessverre mangler mange eksisterende sprinkleranlegg dokumentasjon, og manglende dokumentasjon betyr trekk i anleggsvurderingen som settes etter en årlig kontroll.

Dokumentasjon av sprinkleranlegg er viktig forhold til å vite bl.a.:
- Hvor mye vann sprinkleranlegget trenger
- Hvor høyt det kan lagres i bygget
- Hva som kan lagres i bygget

Dokumentasjonen skal minst bestå av:
- Tegninger som tydelig viser det monterte sprinkleranlegget
- Hydraulisk beregninger eller tilsvarende som sier noe om vann- og trykkravet til anlegget
- Produktdatablader for komponentene som er benyttet i anlegget

GO sprinkler kan bistå med opptegning av eksisterende anlegg, samt hydrauliske beregninger. Avhengig av hvor store byggene er, og om anlegget finnes tegnet opp på papirtegninger eller ikke, vil utarbeiding av slik dokumentasjon ta fra en arbeidsdag til tre-fire dager.